Crenato vill att vi ser möjligheterna
Hur kan vi utvecklas till vår fulla potential? Lära oss att leda på ett bra sätt, fungera i grupp, lära oss nya färdigheter?
Crenato driver konsultverksamhet i just de här frågorna och hjälper organisationer, företag, ledningsgrupper och individer att utvecklas. Drivs gruppen eller personen framåt, så vinner hela företaget på det; ett påstående som många har fått anledning att skriva under på efter att ha fått Heléne Ählbergs hjälp.
Heléne är civilekonom i grunden och har tidigare jobbat som revisor och managementkonsult. Sedan sadlade hon om, och läste vidare på Humanova till organisationskonsult.

Helénes ledord är lyhördhet, flexibilitet och professionalism. Det handlar inte om vinstmaximering, utan om att ge människor stöd och möjlighet att kunna vara kreativa och framåtsträvande. Nöjda medarbetare som känner sig viktiga leder i sin tur automatiskt till högre kompetens, uppnådda mål och ökad framgång för alla typer av organisationer.
Rent konkret handlar det om coaching, ledarutveckling, stöd till företag i omorganisering och kommunikationsförbättringar. Så här i lågkonjunktur handlar det ofta om förändringsstöd, man behöver hitta nya affärsvägar eller stötta de som är kvar efter nedskärningar.

Heléne jobbar med skräddarsydda lösningar. Men ett generellt mål är att skapa långsiktiga värdeökningar både för företaget, men också för hennes egen personliga utveckling. Grundtanken inom Crenato är att människor lär om de är motiverade, och Heléne Ählbergs arbetssätt lånar tankegångar från psykosyntesen, som menar att människan hyser stora omedvetna resurser, som kan utnyttjas bara man varseblir dem.
Crenatos ambition är just att frilägga potential- det där du inte visste att du kunde eller trodde att du någonsin skulle kunna lära dig. Men du kan! Crenato visar hur.


Crenato AB

Bransch:
Företag/tjänster

Telefon: 070-6890202


Email:
helene.ahlberg@crenato.se

Hemsida:
www.crenato.se

Adress:
Crenato AB
Hemängsvägen 5
13236 Saltsjö-Boo

| 13 SENASTE FÖRETAGEN